Nadační fond 2P pořádá pod záštitou náměstka primátora MMP J. Rychteckého a člena Rady Pardubického kraje R. Živného charitativní cyklistický závod.

Máte chuť účastnit se extrémního závodu

a zároveň podpořit dobrou věc?

Je tu pro Vás 24hodinový charitativní cyklistický závod

na sedmikilometrovém silničním okruhu pod Kunětickou horou.

Proč závod pořádáme?

Cílem závodu je nejen poměřit své síly a užít si příjemný víkend v přírodě pod Kunětickou horou, ale také podpořit handicapované sportovce, v jejichž prospěch budou rozděleny ujeté kilometry v přepočtu na finanční prostředky darované sponzory závodu.

Základní informace

Závodí se v týmech

Do závodu se můžete přihlásit jako tým nebo jako jednotlivc. Každý tým má svého kapitána, který tým zastupuje. Jsou tři soutěžní kategorie:

Čtyřčlenný tým

 

počet závodníků 3-4

Šestičlenný tým

 

počet závodníků 5-6

Jednotlivci

 

počet závodníků 1-2

Startovné

Individuální startovné:

 

300 Kč/osoba při přihlášení do 15. 5. 2018

 

400 Kč/osoba při přihlášení po 31. 5. 2018

 

Startovné zahrnuje nápoje a stravu během celého závodu, zázemí, možnost přespání ve vlastním stanu, parkování.

 

Firemní startovné:

 

5 000,- družstvo

 

Startovné zahrnuje nápoje a stravu během celého závodu, zázemí, možnost přespání ve vlastním stanu, parkování, reklamu a propagaci týmu.

 

Trasa a zázemí

Závodí se na sedmi kilometrovém silničním okruhu pod Kunětickou horou: Ráby (start/cíl), Brozany, Staré Hradiště, Hradiště na Písku

Mapa závodního okruhu

Dopravní značení trasy závodu je zajištěno včetně částečné uzavírky komunikace po dobu trvání závodu (jednosměrný provoz).

Zázemí

Zázemí pro účastníky bude připraveno pod Kunětickou horou při trase závodu. V případě zájmu nabízíme také ubytování.

Harmonogram

sobota 9. června 2018

8:00        zahájení registrace

9:30        předstartovní briefing

10:00      start závodu

13:00      začíná vydávání teplého jídla

16:00      průběžná kontrola výsledků

18:00      Perníkový okruh pro veřejnost

19:00      večerní doprovodný program (předpokládaný konec 24:00)

22:00      průběžná kontrola výsledků

neděle 10. června 2018

4:00        průběžná kontrola výsledků

5:00        začíná vydávání snídaně

10:00      konec závodu

11:00      oficiální vyhlášení výsledků závodu a předání cen

 

Relaxační program pro účastníky závodu a jejich doprovod (bazén, hřiště, trampolína...)

Prezentce sponzorů závodu

Prezentování tělovýchovné jednoty handikepovaných sportovců

Možnost navštívit Perníkovu chaloupku nebo státní Hrad Kunětická Hora

Pravidla

1.  Bezpečnostní a technické informace

 

1a. Závodníkovi je umožněno závodit po odevzdání vlastnoručně podepsaného prohlášení o zdravotní způsobilosti a vědomí rizika plynoucího z pohybu na veřejné komunikaci.

 

1b.Každý závodník je povinen během jízdy mít řádně osazenou cyklistickou helmu na hlavě.

 

1c.Každý závodník je povinen být v době od 21.30 do 5.00 osvětlen předním a zadním světlem a dle svého uvážení mít i další reflexní prvky.

 

1d. Každý závodník musí mít umístěn čitelně startovací číslo, případně řádně upevněn elektronický čip.

 

V případě nesplnění těchto pravidel organizátor nevpustí závodníky na trasu závodu, případně do dalšího okruhu.

 

1g. Trať bude řádně označena včetně částečné uzavírky komunikace po dobu trvání závodu (jednosměrný provoz).

 

2. Průběh závodu

 

2a. Závod  trvá 24 hodin od 9.6. 10.00 do 10. 6. 10.00,  na trati Ráby – Brozany – Staré Hradiště – Hradiště na Písku – Ráby viz. mapa

 

2b. Závod má hromadný start v sobotu v 10.00 z prostoru Startu, na start se dostaví vždy jeden člen z týmu.

 

2c. V sobotu 9. 6. v 9.30 hodin proběhne v prostoru Shromaždiště předstartovní informační briefing. Za každé družstvo je povinen zúčastnit se minimálně jeden člen, který pak předá informace dalším členům týmu.

 

2d. Členové týmu nemusí ujet rovnocenný počet okruhů, avšak každý člen týmu musí ujet minimálně 4 okruhy.

 

2e. Závodníci se střídají dle vlastní domluvy, rozvahy a strategie, organizátoři do změny nikterak nezasahují, pouze dbají na pořádek v prostoru předávky.

 

2f.Střídání může probíhat pouze ve vymezeném prostoru Startu. Stačí, aby v daném prostoru byli oba jezdci přítomni, není nutná fyzická předávka.

 

2g. Po každé změně je třeba tuto změnu nahlásit rozhodčím i s počtem ujetých okruhů pro možnou kontrolu. Každých šest hodiny bude vyhlášeno pořadí ujetých okruhů a tím i možnost reklamace dané části závodu po dobu následující hodiny

2h. Oprava kola v depu závodu je možná kteroukoli osobou se souhlasem majitele kola, na trati pouze samotným závodníkem.

 

2h. Je zakázáno si vypomáhat jízdou na trati za cyklistou, který není v daném okruhu účastníkem, či jiným cyklistou a  motorovým vozidlem.

 

2j. Každý tým může mít svého opatrovatele, který pomáhá řešit organizační a technické věci týmu, pomáhá se střídáním závodníkům a také hlásí počty ujetých okruhů organizátorům.

 

2k. Závod končí v 10.00 v neděli odmáváním cílovou vlajkou členem organizačního týmu. Týmy mohou dokončit okruh, který započali před 10.00. Vítězí tým, který bude mít najeto nejvíce okruhů. V případě shodnosti okruhů dvou a více týmů  je pořadí určováno podle pořadí dojezdu do cíle.

 

3. Ostatní ujednání

 

3a. Každý závodník je povinne podepsat startovní listinu s hlavičkou

 

3b. Organizátoři jsou oprávněni v případě nezbytnosti upravovat pravidla během závodu za předpokladu, že s nimi budou všichni závodníci prokazatelně seznámeni a nezpůsobí žádnému týmu úmyslné poškození.

Registrace týmů
a jednotlivců

Registrace týmu

Registraci týmu provádí kapitán družstva vyplněním registračního formuláře a úhradou startovného za družstvo. Registrace nabude platnosti po přijetí platby na účet nadačního fondu 2P.

Číslo účtu:                        277383956 / 0300

Variabilní symbol:         Datum narození kapitána týmu ve formátu DDMMRR

Zpráva pro příjemce:     Název vašeho týmu

V případě účasti závodníka ve věku 15 až 17 let je nutný písemný souhlas zákoného zástupce (předat při registraci).

 

Každý závodník je povinen seznámit se pravidly závodu.

Registrace jednotlivce

Do závodu je možné se přihlásit i jako jednotlivec. V takovém případě vyplníte registrační formulář a uhradíte startovné. Poté vás budeme kontaktovat a nabídneme vám zařazení do týmu. Registrace nabude platnosti po přijetí platby na účet nadačního fondu 2P. Úhradu registračního poplatku je nutno provést nejpozději do 31.5. 2018. Poté bude na e-mailovou adresu kapitána týmu zasláno potvrzení.

Číslo účtu:                        277383956 / 0300

Variabilní symbol:         Datum narození kapitána týmu ve formátu DDMMRR

Zpráva pro příjemce:     Název vašeho týmu

V případě účasti závodníka ve věku 15 až 17 let je nutný písemný souhlas zákoného zástupce (předat při registraci).

 

Každý závodník je povinen seznámit se pravidly závodu.

Ubytování

V případě zájmu nabízíme ubytování od 200,-Kč za osobu v těsné blízkosti trasy. Pro bližší informace a případnou rezervaci ubytování na emailové adrese: pernikova24@nadacnifond2p.cz nebo na tel. č. +420 605 226 077.


Ubytování je zajištěno v Penzionu pod Kunětickou horou a ve školícím centru poblíž Perníkové chaloupky. Ubytování je početně omezeno.

Závod můžete podpořit

svou aktivní i pasivní účastí, firemním startovným

i sponzorským příspěvkem.

Možnost aktivního odpočinku

závodníkům i jejich případnému doprovodu nabízí:

bazén, hřiště, a trampolína

hrad Kunětická Hora www.hrad-kunetickahora.cz

Perníková chaloupka www.pernikova-chaloupka.cz

Ranč pod Kunětickou horou www.rancpodkunkou.cz

a přilehlé cyklostezky.

Organizační tým

Jana Poddaná

Nadační fond 2P

Organizátor závodu

 

+420 605 226 077

info@nadacnifond.cz

Radek Bartoň

Organizátor závodu

 

+420 773 921 020

radekbarton@seznam.cz

 

© Nadační fond 2P 2018

vytvořil David Jindra

Štěpán Žouželka

Organizátor závodu

 

+420 731 931 970

stepanzouzelka@gmail.com

 

David Jindra

Organizátor závodu

 

+420 720 139 233

jindra.david@email.cz

 

Uvítáme Váš zájem o sponzoring závodu. Nabízíme umístění reklamy v zázemí a po trase závodu, na webových stránkách závodu a ve vydaných materiálech. Možná prezentace sponzorských firem v zázemí závodu. Můžete nás podpořit firmením startovným, finančním darem nebo věcnou cenou pro sportovce.

O závodu

Registrace

Ubytování

Podpořit závod

Kontakty