Pomoc pro malého Nicolase

S prosbou o pomoc se na nás obrátila maminka malého Nicolase (30. 04. 2013), trpícího po komplikovaném porodu dětskou mozkovou obrnou s ochrnutím pravé poloviny těla, Dandy walker syndromem a z toho vyplývajícími dalšími zdravotními obtížemi. Tak jako u většiny těchto případů zdravotní pojišťovny hradí jen část možné péče a matka samoživitelka si nemůže dovolit synovi zaplatit navazující péči. Nadační fond 2P přispěl částkou 25 000,- Kč na ozdravný pobyt syna, který mu pomohl podstoupit další operační zákrok.