Amalthea z.s.

Amalthea z.s. je nestátní nezisková organizace působící v Pardubickém kraji. Poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Předchází umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu a doprovází náhradní rodiny. Kromě toho nabízí vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Na konci roku 2017 ji Nadační fond 2P podpořil částkou 23 500,- Kč, rovnající se třetině výtěžku dražby z charitativního křtu kalendáře.