Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Huntingtonova choroba je neurodegenerativní genetické onemocnění, kterým trpí v ČR okolo 1000 pacientů a cca pětinásobek osob je v riziku z důvodu dědičnosti. Nemoc se vyznačuje zhoršující se pohybovou poruchou, emočními poruchami a postupnou demencí. Průměrná doba přežití od prvních příznaků je zhruba 15 let, přičemž se pacient postupně stává závislým na péči svého okolí, v konečném stadiu nemoci na specializovaných zařízeních s dlouhodobou péčí.

Povědomí o nemoci a péči o pacienty ještě není v ČR příliš rozšířeno. Právě to se snaží napravit Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, jejíž členové mají s nemocí nebo ošetřováním nemocných vlastní zkušenost. Společnost byla založena v roce 1991 a věnuje se podpoře pacientů i pečujících osob, vzdělávání a veřejné osvětě. Nadační fond 2P podpořil Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě částkou 20 000,- Kč na uspořádání rekondičně – edukačního pobytu v Pardubicích. Z charitativní dražby uspořádané u příležitosti s