Nadační fond 2P

Nadační fond byl založen za účelem vyhledávání a poskytování pomoci potřebným jedincům a cílovým skupinám. Jeho činnost navazuje na aktivity projektu Pomáháme rádi, v jehož rámci byla v letech 2013 – 2015 poskytnuta několika institucím a neziskovým organizacím hmotná pomoc v celkové výši cca 210 000,- Kč. Účelem Nadačního fondu 2P je pomoc dětem a dospělým v tíživé životní a zdravotní situaci a pomoc právnickým a fyzickým osobám provozujícím humanitární aktivity zaměřené na obecně prospěšné cíle a projekty sociálního charakteru. Chceme, aby naše pomoc, i když není horentní, byla opravdu smysluplná. Snažíme se vybírat ze svého okolí ty osoby či skupiny, které momentální pomoc opravdu potřebují a je pro ně zároveň těžké nebo nemožné žádat o ni některou ze složek veřejné správy či jinou příslušnější instituci. Do současné doby jsme společně s našimi podporovateli, dárci a sponzory poskytli hmotnou pomoc bezmála půl milionu korun více než dvaceti skupinám či jednotlivcům, s jinými spolupra