Domácí hospicová péče a odlehčovací služby oblastní charity Pardubice

Oblastní charita Pardubice byla zřízena v květnu 1992 a dnes patří k nejvýznamnějším organizacím působících v rámci Diecézní charity Hradec Králové ve východních Čechách. Poslání charity se projevuje službou k člověku, především tomu, který trpí. Mezi aktivity Oblastní charity Pardubice patří ošetřovatelská služba a domácí hospicová péče, která umožňuje pacientům v terminálním stadiu nemoci zůstat ve svém domácím prostředí a jejich rodinám je nápomocna v péči o své blízké. Kromě toho provozuje dobrovolnické centrum a je pořadatelem mnoha humanitárních aktivit a sbírek. Z výtěžku kalendáře Pardubice 2014 a související charitativní dražby pardubických fotografií bylo získáno více než 70 000,- Kč, které pomohly Oblastní charitě Pardubice k nakoupení pomůcek pro domácí hospicovou péči. S ní také souvisí odlehčovací služby, které charita nabízí pečujícím osobám a v současnosti za tímto účelem rekonstruuje dům v ulici V Ráji. Nadační fond 2P přispěl na rekonstrukci částkou 23 500,- Kč, tj. t